The folklore group of songs and dances Trnka Vyškov

Drawing of dancing couple dressed in folk costume

At Directory of Training and Doctrines ( ŘeVD ) in Vyškov.

Current affairs

The folklore group Trnka receives to it's center new girls, boys and musicians who is interested in folklore dance, music and song.

Ze srdce Vám Trnka přeje,
ať se na Vás štěstí směje,
mnoho úspěchů ať máte
45. výročí Trnky dočkáte.

Věříme, že nám svou přízeň zachováte a na výročí, které oslavíme v sobotu 10. října 2020 v 19 h na Klubu kasáren Dědice, se s námi setkáte.

TRNKA Vyškov 

Fotoalba akcí