Historie souboru

Národopisný soubor písní a tanců Trnka při Vysoké vojenské škole pozemního vojska (VVŠ PV) ve Vyškově vznikl v roce 1975. Obnovuje a dále rozvíjí poklady tradičního lidového umění Hané a zvláště pak Vyškovska.

Trnka začínala jako taneční kroužek Střední zdravotnické školy a posluchačů VVŠ PV ve Vyškově. Dnes tančí, zpívají a hrají v souboru mimo posluchačů VVŠ PV děvčata a chlapci z Vyškova a okolí. Počet členů se pohybuje mezi 30-40.

Členové souboru poznávají a na svých vystoupeních předvádějí výroční zvyky, rodinné obyčeje a krásné hanácké písně a tance.

Fotka z tance 'Trnka' - vaření povidel

Název Trnka si soubor vybral podle tance, který vyjadřuje náladu při vaření povidel, kterým se na Vyškovsku říká trnky.

Trnka patří mezi soubory městského typu. Vystřídalo se v něm několik tanečních generací. Málokdy však souborová generace překročí tři roky.

Kroje jsou majetkem Klubu VVŠ PV a členů souboru. Jejich pravidelnou údržbu provádějí děvčata z TRNKY.

Trnka je členem Folklorního sdružení České republiky a členem regionálního Hanáckého folklorního sdružení v Prostějově.

Každý rok přinesl souboru nečekané radosti, ale i starosti a jak už to mezi mladými lidmi bývá, rostou i nová přátelství, která přerůstají v lásku zpečetěnou manželským slibem.

Během své práce se členové souboru přesvědčují o tom, že Haná má jedinečnou a bohatou kulturu, výrazně odlišnou od jiných moravských i českých národopisných oblastí. Na svých vystoupeních rozdává tuto zapomínanou krásu svému vnímavému publiku a tak obohacuje kulturní život nejen na Vyškovsku a na Hané, ale všude tam, kam soubor Trnka zavítá.

Trnka je pravidelným hostem na všech kulturních akcích v okrese Vyškov a každoročně se zapojuje i do armádních soutěží. Zúčastňuje se přehlídek jak v ČR, tak i v zahraničí.

Odborní poradci

Odbornými poradci jsou prof. Zdena Jelínková z Brna, prof. Zdena Kyselá z Ostravy a Mgr. Marie Pachtová z Vyškova.

Aktuality

Přijmeme do svých řad nové holky a kluky, se zájmen o lidový tanec, hudbu a zpěv.

Ze srdce Vám Trnka přeje,
ať se na Vás štěstí směje,
mnoho úspěchů ať máte
45. výročí Trnky dočkáte.

Věříme, že nám svou přízeň zachováte a na výročí, které oslavíme v sobotu 10. října 2020 v 19 h na Klubu kasáren Dědice, se s námi setkáte.

TRNKA Vyškov 

Fotoalba akcí